Adevita

Stavební společnost s profesionálním a poctivým přístupem. Budujeme vaše představy s pevnými základy!

Telefon: +420 731 182 398
E-mail: info@adevita.cz
Sídlo: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Stavební úpravy prostor odboru výstavby ÚMČ Praha 11 za účelem zvýšení kapacity spisovny

Investor: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4
Místo a termín realizace: Vidimova 1325/2, Praha 4; březen 2016 – duben 2016